Сосчитайте  сколько абакусов  различного вида.
Abakuslarni  sanang (turli  xil  abakuslarni  alohida)🧮📱💻

Учащиеся  выписывают  цифры  в цепочку  так  чтоб флеш-карты  получились  в порядке возрастания.🔢🎲🎯
Oquvchilar raqamlarni qatorga yozib chiqish kerak flesh kartalarni osish  tartibda  saralanib chiqish  uchun.🔢✨